Checklist verhuizen

Een verhuizing is een periode van plannen, regelen en organiseren. Gebruik deze checklist als leidraad, dan weet u zeker dat u niets tijdens uw verhuizing over het hoofd ziet. Want waarom zou u het verhuizen ingewikkelder maken dan het is? Vraag uw Erkende Verhuizer advies als u ergens mee zit. Hij is de juiste persoon en heeft het allemaal al eens eerder meegemaakt!

Checklist verhuizen inklapbaar

Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen

 • Afspraak maken met Steven van den Ham Verhuisservice
 • Huur oude woning opzeggen
 • Oude woning te koop aanbieden
 • Hypotheek regelen
 • Verhuizing telefoon/nieuwe telefoon aanvragen bij telecomprovider
 • School inlichten
 • Afspraken maken voor overname voor diverse spullen
 • Informeren naar mogelijkheden voor huursubsidie
 • Verhuisverlof regelen met werkgever
 • Informeren naar mogelijke vergoeding verhuiskosten
 • Informeren naar mogelijkheden belastingaftrek voor verhuiskosten
 • Maten van het nieuwe huis opnemen
 • Huishoudelijke hulp opzeggen

Naar een andere gemeente?

 • Vestigingsvergunning aanvragen bij de gemeente
 • Gemeentegids en plattegrond aanschaffen
 • Informeren naar:
  • scholen
  • verenigingen
  • kleuteropvang
  • gezinszorg
  • maatschappelijk werk
  • consultatiebureau
  • openbaar vervoer
  • systeem ophalen huisvuil
  • hondenbelasting
  • gemeentelijke bepalingen

Vier tot twee weken voor u gaat verhuizen

 • Kinderen aanmelden bij nieuwe school
 • Verzekering huis en inboedel inlichten
 • Afsluiten elektra, gas en water oude woning regelen
 • Aansluiten elektra, gas en water nieuwe woning regelen
 • Afspraak maken met gasfitter voor aansluiten gasapparaten in nieuwe woning

De laatste twee weken voor de verhuizing

 • Adreswijzigingen versturen
 • Opvang kinderen op de verhuisdag regelen
 • Opvang huisdieren regelen
 • Huismeester inlichten
 • Postbus opzeggen en nieuwe aanvragen
 • Bibliotheekboeken terugbrengen
 • Belangrijke papieren die u niet direct nodig heeft en sieraden in een bankkluisje opbergen
 • Beginnen met inpakken

De laatste paar dagen voor de verhuizing

 • Nieuwe huis schoonmaken en kamers 'merken'
 • Eventueel vloerbedekking losmaken
 • Vaste lampen afnemen
 • Gordijnen (behalve op slaapkamers) afnemen
 • Leveranciers inlichten
 • Schotelantenne van het dak halen
 • Alles inpakken wat u niet tot op het laatste moment nodig heeft
 • Eenvoudige maaltijden in huis halen voor de avond voor de verhuizing en de verhuisdag zelf
 • Controleren of er voldoende koffie in huis is
 • Gemeentereiniging inschakelen voor grofvuil
 • Trommelbeveiliging wasmachine vastzetten
 • Vaste tuinplanten los steken (indien jaargetijde geschikt is)
 • Laat huisvuilcontainers leeg en schoon achter, zo mogelijk vergezeld van de afvalkalender
 • Breng de inhoud van de gifbox naar de gifbus of naar het gemeente-depot
 • Laat ook de milieubox achter in uw oude huis

Op de laatste dag voor de verhuizing

 • Koelkast ontdooien en schoonmaken
 • Volle diepvriezer op de koudste stand zetten
 • Uitneembare meubelen uit elkaar halen
 • Slinger uit de klok nemen
 • Proberen plaats voor verhuiswagen te reserveren met eigen auto en auto van buren
 • Laatste dingen inpakken
 • Tuinplanten in emmers of plastic zakken doen

Op de verhuisdag zelf

 • Laatste gordijnen afnemen
 • Alle sleutels in de handbagage
 • Geld en betaalcheques in de handbagage
 • Huis controleren op achtergebleven spullen
 • Meterstanden opnemen
 • Gas en elektra afsluiten (behalve als stroom nodig is voor verwarming die blijft branden)
 • Waterleiding aftappen in de winter (ook als het niet vriest)
 • Alle ramen en deuren goed sluiten
 • Sleutel afgeven aan de huismeester/nieuwe bewoners
Onze verhuizers zullen u deze gehele dag graag met raad en daad terzijde staan. Zij hebben daarvoor de kennis en de ervaring!

Na de verhuisdag zelf

 • Alles zo veel mogelijk op de juiste plaats laten neerzetten
 • Alle uitgepakte zaken op eventuele verhuisschade controleren
 • Afrekenen met uw Erkende Verhuizer
 • Een kamer zo snel mogelijk 'bewoonbaar' maken
 • Slaapkamergordijnen ophangen
 • Koelkast en vrieskist een dag rust geven alvorens in te schakelen
 • Trommelbeveiliging wasmachine losmaken

Na de verhuizing

 • Alles uitpakken
 • Naambordje aan de deur schroeven
 • Eventuele verhuisschade melden aan uw Erkende Verhuizer
 • (zie Verhuisvoorwaarden art. 1 3)
 • Contact opnemen met uw Erkende Verhuizer over het afhalen van de lege verhuisdozen
 • Eventuele schade aan de woning met de verhuurder regelen
 • Kennismaken met de nieuwe huismeester
 • Binnen 5 dagen na de verhuizing aangifte van adreswijziging doen bij de afdeling Burgerzaken van uw (nieuwe) woongemeente
 • Sleutel nieuwe postbus ophalen

Wie moet allemaal weten waarheen u verhuist

 • Uw werkgever
 • Familie
 • Vrienden en kennissen
 • Buren
 • Zakenrelaties
 • De gemeente waarheen/waarbinnen u verhuist
Vertrekt iemand echter naar het buitenland dan dient de aangifte te geschieden binnen 5 dagen voor het vertrek in de gemeente waar betrokkene in de basisadministratie ingeschreven staat.
 • Uw huisarts
 • Uw specialist
 • Uw tandarts
 • Uw apotheek
 • Uw ziekenfonds/ziektekostenverzekering
 • Diverse verzekeringsinstanties t.b.v.:
  • Uw autoverzekering
  • Uw levensverzekering
  • Uw pensioenfonds
  • Uw inboedelverzekering
 • De kruisvereniging
 • De bank/giro
 • De notaris
 • Vaste leveranciers
 • De school van uw kinderen
 • Organisatoren van cursussen
 • Uw garage
 • Verenigingen waar u lid van bent
 • Uw vakbond
 • Uw politieke partij
 • Uw dagbladen (afd. abonnementsadministratie)
 • De inspecteur der directe belastingen
 • Uw tijdschriften (afd. abonnementsadministratie)
 • Uw omroepvereniging
 • Uw boekenclub
 • Charitatieve organisaties
 • Kerkelijke instellingen
 • Postorderbedrijven
 • Het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting
 • De nieuwe bewoners van uw oude woning

Wat u vooraf moet weten van uw nieuwe huis

 • Hoogte, breedte en lengtematen van alle kamers en andere ruimten
 • Breedte van alle deuren
 • Hoogte en breedte van alle ramen
 • Mogelijkheden om zonwering te bevestigen
 • Hoogte van muurtjes onder de ramen
 • Beschikbare ruimte voor koelkast
 • Beschikbare ruimte voor fornuis
 • Plaats aansluiting Centraal Antennesysteem en afstand tot de plaats waar u radio en TV wilt plaatsen
 • Aantal en plaats stopcontacten
 • Voorschriften van de huiseigenaar
 • Voorschriften van de Gemeente voor plaatsing antennes
 • Wanneer de Gemeentereiniging langskomt Is er aansluiting op het gasnet?
 • Wanneer is de schoorsteen de laatste keer geveegd?
 • Is er een speciale aansluiting voor elektrisch koken?
 • Is het houden van huisdieren toegestaan?
 • Kan de verhuiswagen tot voor de deur komen?
 • Is er een hijsbalk aanwezig?
 • Is er een lift beschikbaar voor de verhuizing?
 • Kan er een verhuislift geplaatst worden?

Het inpakken - een apart verhaal

 • Overleg het inpakken in ieder geval met uw Erkende Verhuizer
 • Begin met inpakken zodra u de verhuisdozen in huis hebt
 • Er gaat meer tijd in zitten dan u denkt
 • Noteer op iedere verhuisdoos wat er in zit en de aanduiding van de kamer
 • Als u verhuisdozen tekort denkt te komen: bel uw Erkende Verhuizer
 • Kleding kunt u zo uit de kast in speciale garderobedozen hangen
 • Kastjes en dergelijke op slot doen, sleutel in de handbagage
 • Boeken in boekendozen of verdelen over verschillende dozen
 • Open ruimte opvullen met lichte voorwerpen
 • Flessen rechtop in de dozen
 • Brandbare en gevaarlijke stoffen apart houden
 • Vraag uw Erkende Verhuizer hoe u breekbare zaken het beste kunt inpakken
 • De verzekering tegen breuk geldt alleen als uw Erkende Verhuizer ook het inpakken en uitpakken heeft verzorgd!
 • Rol tafelzilver in vloeipapier
 • Pak geen scherpe dingen in bij kwetsbare zaken
 • Pick-uparm vastzetten, element apart opbergen
 • Voorzieningen voor PC en CD speler treffen
 • Grote spiegels en schilderijen niet inpakken, uw Erkende Verhuizer neemt die zorg op zich
 • Kleine planten bij elkaar in een doos zetten.
 • Grote planten niet inpakken, daar zorgt uw Erkende Verhuizer voor